رفتن به بالا

مطالب روز جامعه افغانستان

تعداد اخبار امروز : 2 خبر


  • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  • الأحد ۱ رجب ۱۴۳۹
  • 2018 Sunday 18 March

مثلث شوم حکمتیار غنی کرزی باید بدانندکه پروژه جنگ مذهبی در افغانستان اسلامی خریدار نداشته ومحکوم به شکست است . گذشته از عکس العمل  مثلث محقق، دوستم، عطا، به نمایندگی از سایر اقوام،  نماز وحدت بخش شیعه وسنی در یک صف واحد پس از انفجار مسجد امام زمان پاسخ دندان شکنی برا ی  تمامی کسانی […]

مثلث شوم حکمتیار غنی کرزی باید بدانندکه پروژه جنگ مذهبی در افغانستان اسلامی خریدار نداشته ومحکوم به شکست است . گذشته از عکس العمل  مثلث محقق، دوستم، عطا، به نمایندگی از سایر اقوام،  نماز وحدت بخش شیعه وسنی در یک صف واحد پس از انفجار مسجد امام زمان پاسخ دندان شکنی برا ی  تمامی کسانی بوده و  است که در اندیشه راه اندازی جنگ شیعه وسنی میباشند و یا نقشه می کشند. که امتیاز بزرگ اسلامی ملت افغانستان را زیر سوال ببرند.

ذلت برای شخص حکمتیار از این بیشتر نخواهد بود که عامل دست، اشرف غنی لائیک  و کرزی فاشیست آنهم  در راستای اجرای پروژه قدرتهای بزرگ جهانی و دشمنان اسلام در جهان و منافع منطقه ای پاکستان گردد.

برای حکمتیار مدعی  مبارزه و جهاد مرگ بهتر از این است که او را عامل فتنه و قتل مردم مسلمانی بسازند که همان مردم اورا بنام زعیم و یا امیر حزب اسلامی می دانند و هنوز هم  سنگ امارت اسلامی او را به سینه می زنند.

مردم ما دانسته و میدانندکه یکی از  توطئه های آی ، اس ، آی در همسویی آمریکا ، عربستان ، انگلیس (آعا) رویاروی کردن احزاب ، اقوام ومذاهب در افغانستان بوده است. چیزیکه تا حال موفق نشده اند.

واقعیت غیر قابل انکار مقاومت ملت مسلمان و  مجاهد  افغانستان در برابر شوروی متجاوز ، سبب سرمایه گذاری کشورها در رابطه با تشدید جهاد وتقویت احزاب جهادی بر علیه شوروی متوفی گردید. در حقیقت ملت ما به نیابت از همه مسلمانان بر علیه الحاد بین المللی جنگیدند.

 پروژه توام باکمک های همگانی به خصوص، عربستان سعودی، پاکستان، و هکذا سایرکشورهای اسلامی زمینه همسویی  و تفاهم مشترک بین  پاکستان و آمریکا را بوجود آورد آنها از الطاف الهی و شجاعت مجاهدین سلحشور افغانستان علیه شوروی متجاوز سوء استفاده نموده و از شکست  شوروی بهره برداری نمودند.

درگیری احزاب جهادی پروژه حساب شده سیاست پاکستان به همکاری آمریکا بوده است تا افغانستان راتبدیل به ویرانه نموده و تمامی زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی آنرا در راستای اهداف شوم پاکستان  به همکاری انگلیس و شبکه های مافیایی متجاوز نابود کنند.

ماحصل جنگ احزاب وگروها بخصوص حزب اسلامی برهبری حکمتیار در مخالفت با دولت اسلامی نه تنها باعث ایجاد گروه طالبان القاعده و تروریزم گردیدکه بهانه برای ورود مشروط آمریکا در افغانستان ومنطقه گردید.

آمریکا به بهانه جلوگیری ازتروریزم عراق را همانند سرزمین افغانستان تبدیل به پایگاه خود نموده و نقشه خاورمیانه را در راستای استراتیژی بزرگ آمریکا اسرائیل عنوان نمود.

عدم موفقیت آمریکا در رابطه با تحقق وعده های داده شده در بن همراه با تحمیل  کرزی برملت افغانستان آمریکا وجامعه  جهانی را به چالش کشید.

شکست اشرف غنی، فرد مورد نظرآمریکا و پاکستان در انتخابات افغانستان  نشان داد که مردم افغانستان نسبت به آمریکا وجامعه جهانی  دل خوش نداشته و از پاکستان تنفر دارند.

دولت وحدت ملی  برآمده از فشار رئیس جمهوری آمریکا در تفاهم ع وغ علاوه بر خیانت  پاکستان والقاعده وطالب و آی  اس آی،  بزرگ ترین انتحار دموکراسی و نادیده گرفتن آرائ مردم در انتخابات است که توسط آمریکا درافغانستان نادیده گرفته شد.

از طرفی هم شکست ناشی از مصارف اقتصادی کمر شکن نظامی آمریکا در افغانستان وهکذا شکست سیاسی ناشی از شفافیت انقلاب اسلامی ایران، آمریکارا از درون شکننده وآسیب پذیر ساخت.

و از طرفی هم بازتاب انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان  معادلات سیاسی را به سمت وسوی رهبری و هدایت نموده که آمریکا در برابر رقبای چون روسیه ،اروپا، چین وحتی فرانسه کم رنگ گردد .

داعش بعنوان پدیده غیر قابل کنترل در حوزه  خاورمیانه همانند گوساله ای عمل کرد که هم از آخور و هم از توبره میخورد ، اینکه چه عواملی در این رابطه داعش را به سمت وسوی غرب و کشورهای غربی کشانید حکمتی پنهان و جای تفکر دارد .

ماحصل آن سبب شد که داعش  عملاً از حلقه رهبری و مدیرت کلان حامیان خودش  خارج گردد.

بعبارت دیگر عملیات  داعش در حوزه آمریکا و اروپا وکشورهای غربی  موجب شد که آمریکا و اروپا احساس نگرانی کنند.

آمریکا به بهانه ائتلاف علیه داعش در سوریه و عراق با انجام  بازی دو گانه نسبت به نیروهای داعش و افشای بمباران نیروهای مردمی عراق و سوریه نتوانست از پایگاه داعش در سوریه و عراق حمایت کند.

حضور ایران در مخالفت با داعش و جلوگیری از سقوط سوریه توسط تیپ فاطمیون و پاک سازی  داعش از عراق وشکست آن در خاورمیانه سبب گردید که اربابان  و حامیان منطقه ی داعش وطالب والقاعده در اندیشه جای امنی برای شکست خورده های داعش والقاعده جستجو نمایند.

لیبی و افغانستان دو منطقه در نظر گرفته شده توسط استکبار بین المللی یکی درحوزه کشورهای آسیای میانه ( افغانستان) برای طالبان ودیگری توسط داعش درحوزه خاور میانه (لیبی) عنوان گردید .

 اینکه کدام یک برای دشمنان مطلوب میباشد صرف نظر از تفاهم عربستان سعودی و آمریکا، اسرائیل بستگی به عکس العمل مردم در خاورمیانه و افغانستان در منطقه دارد. 

مثلث شوم حکمتیار، کرزی و غنی بخشی از پروژه ایست که درامتداد اهداف استراتیژیک(آعا) و منافع منطقه یی کشور پاکستان وتثبیت طالبان والقاعده و داعش عنوان شده است.

که باعکس العمل مثلث محقق دوستم و عطا به نمایندگی از سایر اقوام  روبرو گردید.

پروژه ی که پس از پیروزی مجاهدین وتشکیل دولت اسلامی برخواسته از بستر جهاد، ابتداء کابل بین گروهای جهادی حزب اسلامی حکمتیار وجمعیت اسلامی پرو فیسور برهان الدین  وحزب وحدت اسلامی عبدالعلی مزاری ونیروهای ملیشه ژنرال دوستم  و اتحاد اسلامی سیاف به تحریک آی اس آی پاکستان  به آتش راکتهای پرتاب شده رهبران جهادی علیه یکدیگر سوخته و  تبدیل به خرابه گردید.

 متعاقباًطالبانِ ساخته و پرداخته پاکستان، آمریکا، عربستان  سعودی و انگلیس با نام صلح و طالب برملت ما تحمیل گردید.

اخبار مرتبطاخبار تصادفی