شما اینجا هستید
آرشیو مطالب » حکمتیار: از این پس عالمان دین تصمیم گیرندۀ اصلی درکشور خواهند بود

حکمتیار: از این پس عالمان دین تصمیم گیرندۀ اصلی درکشور خواهند بود

شماری از عالمان دین در نشست «توحید منابر» در کابل، شماری از حلقه‌ها را در داخل نظام متهم کردند که در کشتار عالمان دین دست دارند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که عالمان دین در کشور باید با ایجاد اتحاد در بین شان خلای قیادت و زعامت را در کشور پر کنند.

آقای حکمتیار که امروز در نشست شورای علما در کابل سخن می‌زد، حلقه‌هایی را در داخل حکومت متهم کرد که در کشتن عالمان دین دست دارند. او خطاب به عالمان دین گفت که پس از این آنان تصمیم گیرندۀ اصلی در کشور خواهند بود.

او در این باره گفت: «کسانی می‌گویند که برخی از کسانی‌که در حکومت حضور گسترده دارند، در ترور هدفمند عالمان دین دست دارند.»

در این نشست، در بارۀ حقوق زنان و چگونگی دسترسی زنان به عدالت نیز به بررسی گرفته شد. بربنیاد تصمیم عالمان دین در این نشست، عالمان دینی از این پس باید ثابت کنند که مدافع حقوق زنان استند.

گلبدین حکمتیار، افزود: «عالمان دین باید ثابت کنند که دین مقدس اسلام برای زنان حقوقی را در نطر گرفته است که هیچ دینی برای زنان به اندازه آن احترام ندارد.»

مبارزه با تعصب و قوم‌گرایی از موارد دیگر بود که در این نشست عالمان دین مطرح شدند. شماری از عالمان دین می‌گویند که برخی از کسان زیرنام عالم دین در تلاش ایجاد تفرقه میان شهروندان کشور است و باید این روند متوقف ساخته شود.

این نشست زیر نام «توحید منابر» برای سه روز در کابل برگزار شده است. مسؤولان شورای توحید منابر می‌گویند که قرار است این شورا نشست‌هایی را در آیندۀ نزدیک با مسؤولان حکومت برای بحث روی مسایل جاری در کشور برگزار کنند.

افغانستان نوشته شده توسط عبدالودود سالنگی – ویرایش شده در تاریخ:

حکمتیار: از این پس عالمان دین تصمیم گیرندۀ اصلی درکشور خواهند بود

شماری از عالمان دین در نشست «توحید منابر» در کابل، شماری از حلقه‌ها را در داخل نظام متهم کردند که در کشتار عالمان دین دست دارند.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که عالمان دین در کشور باید با ایجاد اتحاد در بین شان خلای قیادت و زعامت را در کشور پر کنند.

آقای حکمتیار که امروز در نشست شورای علما در کابل سخن می‌زد، حلقه‌هایی را در داخل حکومت متهم کرد که در کشتن عالمان دین دست دارند. او خطاب به عالمان دین گفت که پس از این آنان تصمیم گیرندۀ اصلی در کشور خواهند بود.

او در این باره گفت: «کسانی می‌گویند که برخی از کسانی‌که در حکومت حضور گسترده دارند، در ترور هدفمند عالمان دین دست دارند.»

در این نشست، در بارۀ حقوق زنان و چگونگی دسترسی زنان به عدالت نیز به بررسی گرفته شد. بربنیاد تصمیم عالمان دین در این نشست، عالمان دینی از این پس باید ثابت کنند که مدافع حقوق زنان استند.

گلبدین حکمتیار، افزود: «عالمان دین باید ثابت کنند که دین مقدس اسلام برای زنان حقوقی را در نطر گرفته است که هیچ دینی برای زنان به اندازه آن احترام ندارد.»

مبارزه با تعصب و قوم‌گرایی از موارد دیگر بود که در این نشست عالمان دین مطرح شدند. شماری از عالمان دین می‌گویند که برخی از کسان زیرنام عالم دین در تلاش ایجاد تفرقه میان شهروندان کشور است و باید این روند متوقف ساخته شود.

این نشست زیر نام «توحید منابر» برای سه روز در کابل برگزار شده است. مسؤولان شورای توحید منابر می‌گویند که قرار است این شورا نشست‌هایی را در آیندۀ نزدیک با مسؤولان حکومت برای بحث روی مسایل جاری در کشور برگزار کنند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان