رفتن به بالا

مطالب روز جامعه افغانستان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
  • السبت ۷ رجب ۱۴۳۹
  • 2018 Saturday 24 March

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرائیه عبدالله عبدالله، تاکید می ورزد که به زودی رهبران حکومت وحدت ملی، برای پایان دادن به اختلاف های موجود میان شان دیدار وگفتگو خواهند کرد، اما، به باور وی، بدون تفاهم، بیرون رفت ازچالش ها، دشوارخواهد بود. این سخنان در حالی مطرح میگردد که روز گذشته نماینده ویژه آلمان […]

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرائیه عبدالله عبدالله، تاکید می ورزد که به زودی رهبران حکومت وحدت ملی، برای پایان دادن به اختلاف های موجود میان شان دیدار وگفتگو خواهند کرد، اما، به باور وی، بدون تفاهم، بیرون رفت ازچالش ها، دشوارخواهد بود.

این سخنان در حالی مطرح میگردد که روز گذشته نماینده ویژه آلمان برای افغانستان هم، درگفتگویی با طلوع نیوز، ازرهبران حکومت وحدت ملی، خواست تا به گونه اثرگذار کارهای شان را به پیش ببرند.

سبین سپار واسر، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان وپاکستان گفته است:”ما می خواهیم تا یکپارچه گی و کارایی بهتری را درحکومت ببینیم. این چیزی است که ما درباره آن در بروکسل، با جزئیات صحبت کردیم.”

وی همچنان از رهبران حکومت خواست به تعهدات شان برای آوردن اصلاحات تلاش نمایند.

سبین سپارواسر نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان در این گفتگو با طلوع نیوز گفت: “ما با جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان در بارۀ توقع متعهد بودن حکومت افغانستان به جزئیات بیشتر گفتگو کرده ایم و ما از سوی حکومت افغانستان تعهد قوی به دست آورده ایم تا در بخش های مختلف اصلاحات، از جمله اصلاحات اقتصادی، حکومت داری، مبارزه با فساد، انتخابات و غیره کار کند. ما امیدواریم که حکومت با انجام تعهدات و تلاش ها در بخش های گونه گون چهرۀ افغانستان را در سال های آینده تغییر دهد.”

پس از نزدیک به دو ماه، هنوزهم، اختلاف ها در میان رهبران حکومت وحدت ملی، پا برجا استند. اختلاف هایی از بهر آن چه که انحصارگرایی قدرت درکاخ ریاست جمهوری گفته می شود…

جاوید فیصل گفته است:”مسایل اختلافی وجود داشته و دیدارهایی که رییس جمهور و رییس اجراییه داشتند، یک سلسله ازاین مسایل حل شده ولی مسایلی هنوزهم، بجا مانده اند درجلساتی که درآینده می داشته باشند، سرآن بحث می شود و راه حل های مناسب، پیدا می شود.”

پیش ازاین هم، جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری، ازچگونگی عملکرد های کاخ ریاست جمهوری دربسیاری ازموارد، سخت ناخوشنود شده است.

هاشم اورتاق، نماینده مردم فاریاب در مجلس نماینده گان گفته است:”ازتوانایی معاون اول استفاده شود، مطابق صلاحیت هایی که قانون اساسی برایش داده است. این مشکلات حل شوند و منحیث یک ماشین واحد، اینان کاربکنند.”

به تازه گی هم،احمدضیاءمسعود، نماینده ویژه رییس جمهور درامور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز از نادیده گرفته شدن نقش اش به شدت انتقاد کرده است.

چرا، ناخشنودی ها درمیان مقام های بلندپایه دولتی بالاگرفته اند.؟

هارون میر، آگاه امورسیاسی گفته است:”رییس جمهورافغانستان، بخاطر مشکلاتی که درداخل حکومت وحدت ملی و جود دارد و بخاطرعدام یک دیدگاه واحد، یک ائتلاف نامتجانس با دیدگاه وافکارمختلف، خواسته که صلاحیت های خود را محدود بسازد بشخص خودش.”

دربیشتر از دوسال عمرحکومت وحدت ملی، مسایل زیادی استند که درمیان رهبران حکومت وحدت ملی، اختلاف های شدیدی را به میان آوده اند.

اما، تقسیم مساویانه قدرت و صلاحیت نداشتن مقام ها همواره میان آنان، سخت مشکل ساز گفته است

اخبار مرتبطوعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
148
روز مانده
روز استقلال افغانستان
35
روز مانده
سالروز پیروزی مجاهدین
328
روز مانده
سالروز خروج ارتش سرخ از خاک افغانستان
377
روز مانده
ریاست جمهوری افغانستان

اخبار تصادفی