شما اینجا هستید
آرشیو مطالب » وزارت مخابرات ۵ تفاهم نامه به منظور ارتقای ظرفیت و کیفیت خدمات انترنتی امضا کرد

وزارت مخابرات و تکنالوژی کشور اعلام کرده است که تفاهم نامه ای را با کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان و آذربایجان به امضا رسانده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  امروز( یکشنبه ۵دلو)تفاهم نامه هایی را با کشور های همسایه از جمله ازبکستان٬ترکمستان٬وآذربایجان به امضا رساند.

این تفاهم نامه به منظور ارتقای ظرفیت وکیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور میباشد _مسوده نقشه راه  دیجیتال سازی و همکاری اقتصادی سه جانبه میان افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان آماده گردیده است._مسوده نقشه راه همکاری میان افغانستان وازبیکستان دربخش توسعه تبادله خدمات مخابراتی آماده گردیده است._تفاهمنامه توسعه همکاری میان افغانستان وترکمنستان دربخش خدمات مخابراتی، پستی و ارتقای ظرفیت امضا گردیده است

قابل ذکر است که سطح  کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی در کشور روز به روز ضعیف تر می شود و این تفاهم نامه شاید راه بهتربرای سریع شدن خدمات مخابراتی وانترنتی در کشور باشد.

خبرگزاری بخدی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان