آرشیو مطالب » اخبار
کد خبر : 1010
شنبه - 23 آوریل 2016 - 11:45
رئیس جمهور اشرف غنی برای بررسی اوضاع کشور تا سه روز دیگر نشست مشترک هردو مجلس شورای ملی را فراخوانده است.

رئیس جمهور برای بررسی اوضاع نشست مشترک هر دو مجلس را خوانده است

دبیرمجلس نماینده گان می گوید که رئیس جمهور در این نشست در باره اوضاع کنونی کشور، چگونگی پیشبرد راهکارجنگ درپیکار با هراس افگنی و نیز روند صلح با نماینده گان مردم در دو مجلس نماینده گان ومجلس سنا رای زنی خواهد کرد.

پس ازحمله خونین هراس افگنان درکابل و ظاهرآ ناامید شدن حکومت وحدت ملی از تلاش های صلح با طالبان، اکنون رئیس جمهور برای رای زنی در باره راهکارجنگ، اوضاع کنونی و نیز مسایل کلان کشور، به روز دوشنبه هفته آینده نشست مشترک دو مجلس شورای ملی را فراخوانده است.

عبدالرووف انعامی دبیر مجلس نماینده گان می گوید که:”رئیس جمهور به این نتیجه رسیده است که باید رویکرد اش را در برابر هراس افگنان تغییر بدهد و برای حمایت شورای ملی از نیروهای امنیتی و به کار گیری راهکار جنگی قوی در برابر هراس افگنان این نشست مشترک را فراخوانده است.”

اما مبارزه با هراس افگنی نیازمند ارایه شدن تعریف روشن از دشمن و نیز کنار گذاشتن اختلاف ها میان حکومت و شورای ملی دانسته می شود.

خلیل احمد شهیدزاده رییس کمیسیون تحصیلات عالی مجلس نماینده گان می گوید که:”این نشست که به روز دوشنبه برگذار می شود، رئیس جمهور پس از حمله اخیر در کابل تلاش می کند تا در برابر مخالفان مسلح برخورد متفاوت تر داشته باشد و تلاش می کند که در این باره با نماینده گان مردم رای زنی کند که در حقیقت مراجعه کردن به آرای مردم است.”

نادربلوچ سناتورمی گوید که:” در واقعیت هرگاه رئیس جمهور می خواهد که در کار حل مشکلات کنونی در کشور پیروز آید، باید اختلاف های درونی شان را کنار بگذارند و همه به یک صدا در برابر هراس افگنان ایستاد شوند.”

ریاست جمهوری نیز هدف از برگذاری این نشست را رای زنی ها در باره مسایل کلان کشور می داند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که:”هدف از این نشست رئیس جمهور این است که در راستای مسایل امنیتی، حمایت از نیروهای امنیتی و مسایل کلان کشور با نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان و مجلس سنا رای زنی کند و تصمیم بگیرد.”

بربنیاد قانون اساسی رئیس جمهور می تواند در باره مسایل کلان کشور نشست مشترک شورای ملی را فرا بخواند.از آغاز کار حکومت وحدت ملی این نُخستین باراست که رئیس جمهور این نشست را فرا می خواند. انتظار می رود که در این نشست چگونگی تغییر رویکرد حکومت از تمرکز بیشتر به جنگ با مخالفان به جای تمرکز برتلاش های صلح، تصمیم گرفته شود.