آرشیو مطالب » یادداشت هفته
کد خبر : 5667
سه شنبه - 31 اکتبر 2017 - 14:33
کارشناس افغان

سیاست ترامپ در قبال افغانستان جنون‌آمیز است

 «محمد قاهر سینا» کارشناس افغان گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آ مریکا در ابتدای کارش با حالت جنون آمیزی تصمیم‌های بسیار جدی را اعلام می‌کرد و می‌گفت که در مورد بعضی موارد فکر می کند و به زودی نتایج آن را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: گمان می رفت ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوریخواه از جمله مهره هایی باشد که از نظر سیاسی و نظامی به نفع افغانستان عمل کند چرا که حضور دمکرات ها معمولاً به نفع افغانستان نبوده و بیشتر به نفع پاکستان و یا کشورهایی بوده که به افغانستان ضرر می‌رسانده اند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: اما در استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان و منطقه باز هم نوعی جنون مشاهده می شود ، از یکسو تصمیم برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان و از سوی دیگر سیاست های دوگانه و مزدورانه در رابطه با پاکستان چنانکه گاهی اعلام می کند به پاکستان اعتماد ندارد و گاهی صمیمی و خوشبینانه با آن کشور برخورد می کند.

به گفته سینا این مسایل باعث ایجاد تشنج در افغانستان می شود و سیاستمداران افغان را وادار می کند که بیشتر به سوی قدرت های منطقه ای شامل چین و روسیه روی بیاورند، در چنین وضعیتی، زمینه برای فضای جنگی در افغانستان فراهم می شود که در این فضا امریکا باز هم مانند سال های 1980 تلاش خواهد کرد به خاطر فروش اسلحه با پاکستان همکاری کرده و افغانستان را هم به میدان جنگ تبدیل کند.

این کارشناس افغان اظهار داشت: سیاست امریکا در قبال افغانستان و پاکستان فوق العاده مزورانه است زیرا به نوعی از سازمان  امنیت پاکستان (آی. اس. آی) هراس دارد و به نظر می رسد که توان مهار این سازمان را در منطقه آسیای جنوبی، خاورمیانه و اورآسیا ندارد.

وی به رادیو دری گفت: هر ازگاهی مقامات آمریکا اظهاراتی دارند مبنی بر اینکه به پاکستان اعتماد ندارند و یا قصد فشار آوردن به آن کشور را دارند اما زمانی که با نمایندگان پاکستان روبرو می شوند کاملاً صمیمی و حرف شنو هستند.