آرشیو مطالب » تحلیل ها » گفتگو و مصاحبه
کد خبر : 621
دوشنبه - 22 فوریه 2016 - 06:12
یک عضو مجلس نمایندگان مطرح کرد

سوم حوت یکی از صفحات تاریخی جهاد مردم افغانستان است

پس ازتجاوز بی شرمانه ی ارتش سرخ درافغانستان وحاکمیت بی قید وشرط نظام کمونیستی درکشور وهمچنین با درنظر داشت شرایط رعب و خفقان و وضعیت نا مناسب اجتماعی سیاسی، جهاد مردم افغانستان یک ضرورت بود.
استاد محمد اکبری، یکتن از رهبران جهادی و نماینده مردم در ولسی جرگه، درگفتگو با آوا، با بیان مطلب فوق افزود: مردم افغانستان با وجود تمام کمبودی ها، وظیفه ملی و دینی خویش را ادا کردند و کشور را از زیر سلطه کمونیزم جهانی نجات دادند.
آقای اکبری در ادامه به مناسبت فرا رسیدن روز سوم حوت، سالروز قیام مردم کابل اظهارداشت: ابرقدرت شرق با خیال خام خود و با تجاوز مسلحانه می خواست افغانستان را چون سایر بلوک های اشغال شده تحت قلمرو خویش در بیاورد و جزء اقمار شوروی قرار دهد، اما مردم افغانستان این فرصت را به آنان ندادند و در برابر شان ایستادگی کرده و کشورشان را از لوث وجود آنان پاکسازی کردند.
اوهمچنان گفت: مردم افغانستان با روحیه ظلم واستعمار ستیزی که داشتند ازهرگوشه و کنار، علم مخالفت را در برابر نظام کمونیستی برداشته ودست به قیام زدند.
به گفته اکبری، قیام سوم حوت مردم کابل یک حلقه ی از این سلسله طولانی است که درحقیقت صفوف مجاهدین را تشکیل می دهد.
اوبا بیان اینکه سوم حوت یکی از صفحات تاریخی جهاد مردم افغانستان است افزود: مردم متدین و آزادی خواه کابل با قیام خود، روزی را درتاریخ سیاسی نظامی افغانستان رقم زد که همیشه می درخشد و فراموش شدنی نیست.
آقای اکبری با اینکه برحقانیت جهاد مردم افغانستان تاکید می کند و پیروزی مجاهدین را یک دست آورد بزرگ میداند، اما می گوید به مرور زمان مداخلات خارجی از یکسو و دامن زدن به مسایل قومی ومذهبی از سوی دیگر، ارزش جهاد وحتا ارزشهای دینی را کمرنگ ساخت.
به گفته او، پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان برخیها تلاش کردند که بیرق دین را پایین آورده و پرچم قومیت را بلند کنند که این یک آفتی کلانی بود که حتا ارزشهای چهارده سال جهاد مردم افغانستان را زیرسوال برد.
اکبری به شرایط کنونی درکشور نیز اشاره کردو گفت: علاوه برتمام ناهنجاریهای موجود درکشور، امروز یک عده به صورت مرموزانه تلاش دارند که دست آوردهای ملی و روزهای تاریخی مردم افغانستان به دست فراموشی سپرده شود.
وکیل مردم درمجلس نمایندگان تصریح کرد: شکی نیست کسانیکه با جهاد مردم افغانستان وهمچنان روزهای تاریخی و ملی سر خصومت دارند و در برابر آن طرح و برنامه ها دارند، قدرتهای توسعه طلب خارجی است.
اما به گفته او، این مطلب را هم نباید نا گفته گذاشت که مردم افغانستان به خصوص برخی از سران مجاهدین به خاطر حرص و طمع وهواهای نفسانی برای رسیدن به قدرت ونان نوایی و برخی دیگر هم از سر نا آگاهی با صدای قدرت های توسعه طلبانه همرا می شوند و منافع ملی زیر پا می گذارند.
گفتنی است که سوم حوت برابر است با سالروز قیام و راهپیمایی عمومی مردم کابل در برابرحکومت دست نشانده شوروی سابق و ارتش سرخ، اما این قیام خود جوش مردمی، با برخورد خشونت آمیز و بی رحمانه ی دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی سابق رو برو می شود که در نتیجه منجر به کشته و زخمی شدن هزاران تن می گردد.