برچسب زده شده با : شورای حراست و ثبات افغانستان
نگاهی به ایجاد شورای حراست و ثبات افغانستان

ديروز، شوراي حراست و ثبات افغانستان اعلام موجوديت کرد. اعضاي اين شورا را عبدالرب رسول سياف، محمد يونس قانوني، معاون اول حامد کرزي، عبدالهادي ارغندوال، وزير سابق اقتصاد، بسم الله محمدي، وزير سابق دفاع، عبدالروف ابراهيمي، رئيس مجلس نمايندگان، محمد اسماعيل خان، وزير سابق انرژي و آب و عمر داوود زي، وزير پيشين داخله مي […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان