برچسب زده شده با : کتاب شعر
۲۰۰۰ عنوان کتاب شعر افغانستان در جشنواره شعر فجر ارزیابی می‌شود

«محمدکاظم کاظمی» شاعر افغانستانی و دبیر علمی یازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: حدود ۲ هزار عنوان کتاب شعر افغانستان که در ۱۰ سال گذشته منتشر شده برای داوری در این جشنواره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی افزود: این آثار در کابل گردآوری شده و داورانی از اتحادیه نویسندگان افغانستان به ریاست «رضا محمدی» شاعر […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان