برچسب زده شده با : آمریکاوروسیه_در_افغانستان
بازی معکوس؛ انتقام روسیه از امریکا در افغانستان!

پس از چندین دهه، اکنون اما؛ وضعیت فرق کرده است و دیگر امریکا یکه‌تاز میدان قدرت در جهان نیست. مدت‌ها پس از جنگ سرد، در سال ۲۰۰۱، امریکا با برنامه‌ریزی و به بهانه‌ی مبارزه برای نابودی القاعده، در افغانستان حضور پیدا کرد. با نگاهی به تجربه‌ی تلخ جنگ‌های افغانستان، می‌شود عامل‌های گوناگونی را در پیوند […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان