برچسب زده شده با : حناربانی
اسلام‌آباد خواستار تعامل بیشتر کشورهای جهان با کابل شد

 حنا ربانی، مشاور وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در نشست سمرقند عنوان کرد که افغانستان با بحران بشری سنگین و خطر فروپاشی اقتصادی رو به روست. وی با اظهار نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور افغانستان گفت نشانه‌های کاهش کمک‌های بین المللی به افغانستان در سال پیش رو به چشم می‌خورد. ربانی از کشورهای جهان خواست که در رویکرد […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان