برچسب زده شده با : کودکان افغانستانی
“موسسه حمایت از کودکان وضعیت بشری کودکان افغانستان را نگران کننده خواند”

🔺موسسه حمایت از کودکان (Save The Children) وضعیت بشری کودکان در افغانستان را نگران کننده عنوان می کند. احمدشاه امین زی هماهنگ کننده پروژه مصئونیت غذایی این موسسه، نا وقت روز سه شنبه (اول سنبله) به رادیو آزادی گفت که صد ها هزار کودک در افغانستان، هر شب گرسنه می خوابند. 🔺بیشتر از ۸۰ در […]

کودکان افغانستانی موفق‌ترین دانش‌آموزان پناهنده در هلند هستند

بر اساس گزارش مرکز آمار هلند، دانش‌آموزانی که در پایان دهه ۹۰ از افغانستان و ایران به هلند پناهنده شدند، از نظر آموزشی در مدارس این کشور، هم سطح دانش‌آموزان بومی هستند. مرکز آمار هلند در گزارشی گفته که کودکان پناهندگانی که در سال‌های ۱۹۹۰ به هلند آمدند، به استثنای سومالیایی‌ها، نسبت به سایر مهاجران […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان