رفتن به بالا

مطالب روز جامعه افغانستان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
  • السبت ۷ رجب ۱۴۳۹
  • 2018 Saturday 24 March
این دیپلومات بلند پایه آلمانی می گوید که در حال حاضر نزدیک به یک هزارو پنجصد پناهنجوی افغان در آلمان می خواهند به گونه دواطلبانه دوباره به کشور برگردند.

سفیر آلمان از جوانان افغان می خواهد تا در افغانستان بمانند

سفیر آلمان در افغانستان می افزاید که پیش بینی می شود که کشورش روند اخراج اجباری پناه جویان را آغاز خواهد کرد. در همین حال سفیر فرانسه در افغانستان بحران پناهجویی را یک مشکل جدی برای اتحادیه اروپا می داند. سفیر آلمان در افغانستان یک بار دیگر از مردم به ویژه جوانان افغانستان می خواهد […]

سفیر آلمان در افغانستان می افزاید که پیش بینی می شود که کشورش روند اخراج اجباری پناه جویان را آغاز خواهد کرد.

در همین حال سفیر فرانسه در افغانستان بحران پناهجویی را یک مشکل جدی برای اتحادیه اروپا می داند.

سفیر آلمان در افغانستان یک بار دیگر از مردم به ویژه جوانان افغانستان می خواهد تا کشور را ترک نکنند.

این سیاستگر بلند پایه آلمانی در افغانستان می گوید که نزدیک به یک هزارو پنجصد افغان انتظار برگشت دو باره به افغانستان را می کشند.

مارکوس پوتسل سفیر آلمان در افغانستان می گویدکه:” تا کنون یک صدو بیست وپنج تن به گونه دواطلبانه برگشته اند و قرار اطلاعات ما یک هزارو پنجصد پناهجوی دیگر می خواهند به گونه دواطلبانه می خواهند از آلمان برگردند.”

در حالی که آلمان تاکنون هیچ پناهجویی را به گونه اجباری اخراج نکرده است، اما سفیر آلمان در افغانستان از احتمال اخراج اجباری پناهجویان نیز سخن می زند.

مارکوس پوتسل سفیر آلمان در افغانستان می گویدکه:تا حالا دو طلبانه برگشته اند، اما در آینده پیش بینی می شود که اجباری اخراج خواهند شد.”

در همین حال سفیر فرانسه در افغانستان بحران پناه جویی را یک مشکل جدی برای اتحادیه اروپا می داندو می گوید پناه جویان افغان با زنده گی غیر قانونی در اروپا زنده گی بهتری نخواهند داشت.

ژان میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان می گوید که:”صادقانه می گویم که پناهجویان افغان با زنده گی غیرقانونی دراروپا، زنده گی بهتر ازکشورشان نخواهند یافت. با این هم من این واقعیت را رد نمی کنم که خشونت ها وبحران اقتصاد درافغانستان استند، اما پناهجویان با دُشواری ها و خطرها روبه رو می شوند وقاچاقبران انسان در بدل گرفتن پنج تا ده هزار دالر به آنان وعده های دروغین می دهند، اما وقتی به اروپا برسند، زبان را نمی دانند، کار نمی یابند، وحتا برخی اوقات دوباره به کشورشان برگشتانده می شوند.”

تنها در سال دو هزرو پانزده میلادی بیش از یک صدو پنجاه و چهار هزار مهاجر افغان به آلمان رفته اند، اما کمتر از نیمی از آنان به عنوان پناجو شناخته شده اند.

اخبار مرتبطوعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
148
روز مانده
روز استقلال افغانستان
35
روز مانده
سالروز پیروزی مجاهدین
328
روز مانده
سالروز خروج ارتش سرخ از خاک افغانستان
377
روز مانده
ریاست جمهوری افغانستان

اخبار تصادفی