دسته: اقتصاد
اعلام آمادگی وزارت مالیه به پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری

وزارت مالیه ابراز آمادگی نموده است که در صورت نهایی سازی طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری در هماهنگی با کشورهای کمک کننده، بودجه مورد نیاز انتخابات را تامین خواهد کرد.

اعلام آمادگی وزارت مالیه به پرداخت بودجه انتخابات ریاست جمهوری

وزارت مالیه ابراز آمادگی نموده است که در صورت نهایی سازی طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری در هماهنگی با کشورهای کمک کننده، بودجه مورد نیاز انتخابات را تامین خواهد کرد.

غنی: کلان ترین بازار صادرات تجارتی افغانستان روسیه و قزاقستان خواهد بود

رئیس‌جمهور افغانستان در پنجمین نشست ملی ترویج زراعتی می‌گوید که تولیدات صادراتی ما باید معیاری و جوابگوی بازارهای جهان باشد.

غنی: کلان ترین بازار صادرات تجارتی افغانستان روسیه و قزاقستان خواهد بود

رئیس‌جمهور افغانستان در پنجمین نشست ملی ترویج زراعتی می‌گوید که تولیدات صادراتی ما باید معیاری و جوابگوی بازارهای جهان باشد.

غنی: دولت افغانستان از بازارهای داخلی و تولید ملی حمایت می‌کند

غنی گفت: هدف این است که افغانستان از یک کشور واردکننده به صادرکننده تبدیل شود. از شما می‌خواهم تا برای تشکیل اتحادیه‌های تولید، فرآوری و صادرکننده اقدام کنید. دولت به منظور محافظت و تقویت بازار داخلی آماده هرگونه همکاری است.

رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سال پیش افزایش می‌یابد

بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری ۲.۵ درصد و بالاتر از نرخ سال گذشته خواهد بود. در گزارش بانک توسعه آسیایی برای تسریع رشد پایدار اقتصاد این کشور بر توسعه زیربناهای اقتصادی تاکید کرده و آن را عامل حل موانع رشد اقتصادی دانسته است.

افغانستان جواز فعالیت حبیب بانک پاکستان را لغو کرد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که جواز فعالیت حبیب بانک پاکستان در این کشور لغو شد و به این بانک سه ماه فرصت داده تا به فعالیت‌هایش پایان دهد.

اشرف غنی: راه بنیادی ثبات افغانستان، مشارکت بخش خصوصی و دولت است

غنی گفت: بدون دولت، بخش خصوصی نمی‌تواند کار کند و کاری را که بخش خصوصی انجام می‌دهد، آن‌ را دولت نمی‌تواند انجام دهد و راه بنیادی ثبات کشور، مشارکت بخش خصوصی و دولت است.

خط آهن در افغانستان و فواید ناشی از آن

کشیدن خط آهن در افغانستان را می‌توان گامی به سوی همکاری‌های اقتصادی و ادغام اقتصادی به شمار آورد که در درازمدت می‌تواند از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همگرایی منطقوی منجر گردد.

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان